Tuesday, November 13, 2007


1 comment:

Kaung Kin Ko said...

တင္စားပံု အရမ္းထိမိတယ္ဗ်ာ။

"ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ အသက္ဝင္ေနတဲ့အိမ္
လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွား ျငိမ္သက္ေနတဲ့အိမ္"
ဆန္ ့က်င္ဘက္ေတြကို တြဲစပ္လုိက္ေတာ့ ကဗ်ာကပိုျပီး အသက္ဝင္သြားတယ္။ တြဲစပ္မွဳေတြ လွတယ္ဗ်ာ။

ကဗ်ာ အရမ္းရုပ္လံုးၾကြတယ္ဗ်ာ။