Thursday, November 1, 2007

ဤသို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်င္ပါသည္

မိုးခါးေရဆိုသည္မွာ အမွန္ေတာ့ ေသာက္လို႔ေကာင္းေသာ အရာတခုမဟုတ္သည္ကိုလူသားတိုင္း

သိရွိေပလိမ့္မည္။ ကံကို ယံုၾကည္လြန္းသူမ်ားျဖစ္ေလရာကိစၥတိုင္း ေရွးဘဝကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ဟု

ယူဆ၍ ေျဖသိမ့္ႏွစ္သိမ့္တတ္သူမ်ားေပါမ်ားေနေသးသေရြ ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ၊အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မွဳ၊

မတရားႏွိပ္စက္မွဳမ်ား ဆက္လက္ထြန္းကားေနဦးမည္မွာကမၻာေလာက၏ နိယာမပင္္ျဖစ္သည္။

အားႀကီးသူက အားနည္းသူကို အႏိုင္က်င့္၏။ အားနည္းသူက ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတို ့

႐အားထားရာဟူ၍ ဘုရားမွတပါး အျခားမရွိျပီဟူေသာအယူအဆျဖင့္ဘာသာေရးကိုသာ အားကိုး

ယံုၾကည္ရာအျဖစ္ နက္နက္ရွဳိိင္းရွဳိင္း ကိုးကြယ္ၾက၏။ တကယ္ေတာ့လည္းလူပီသသူတိုင္း၌အဓိက

အထြတ္အျမတ္ထားကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာဘာသာရပ္တခုစီရွိၾကသည္မွာဓမၼတာပင္္ျဖစ္သည္

မဟုတ္ေပေလာ။ မိမိတိုင္းျပည္၏အစိုးရကိုယံုၾကည္အားကိုး၍မရျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္ရာအျဖစ္

ျဖစ္တည္ခြင့္မရရွိေေသာေခတ္စံနစ္အတြင္းႀကီးျပင္းရေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားက ဘာသာေရးကို

ပို၍နက္ရွိဳင္္းစြာယံုၾကည္အားထားလာေစရေသာအက်ိဳးတရားတခုျဖစ္သည္ဟုမိမိကဆိုလွ်င္

ထိုအခ်က္ကိိုျငင္းခုန္မည့္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိေပလိမ့္မည္။ဤေနရာ၌ လြတ္လပ္စြာ

ကြဲျပားႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။ ထိုလြတ္လပ္စြာကြဲျပားႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚတြင္လည္း မိမိ၏ အယူအဆကိုလြတ္လပ္စြာ

ဖက္တြယ္္ႏိုင္ခြင့္ရွိ၏။

မိမိအဓိကတင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမွာ ဘာသာတရား၏အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ျဖစ္ေသာ

ဘုရားရွင္၏သားေတာ္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကိုပင္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနေသာ၊

မိမိ၏အာဏာတည္ျမဲေရးထက္ ဘာကိုမွ်အေလးမထာေသာ စစ္ေခြးဘီလူးတို႔၏လက္ေအာက္

တြင္ အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာႏွင့္ သာသနာေတာ္က ထြန္းကားေပလိမ့္ဦးမည္နည္းဆိုသည္ကို

စနစ္တက်ဆန္းစစ္ဖို႔လူသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။

ျဖစ္ပါ့မလား၊ သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊ စသည့္လားေပါင္းမ်ားစြာတို႔ေအာက္၌ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိသည္ တတိယႏိုင္ငံတခု၌ ေရာက္ရွိေနျပီး မိမိတြင္လည္း

အရည္အခ်င္း အခြင့္အေရးရွိပါလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ပါ့မလား၊ ဟိုလူကေတာ့ မိမိထက္အားသာသည္၊

ဒီလူကေတာ့ အခြင့္အေရး ပိုရွိႏိုင္သည္ဟုယူဆျပီး မိမိကိုယ္ကို လက္ေလွ်ာ့၍ ဆံုးရွဳံံးခဲ့ရေသာ

အခြင့္အေရးမ်ားစြာတို႔ကို ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရသူမ်ားရွိေပလိမ့္မည္။

ထိုလားေပါင္းမ်ားစြာတို႐၏ အဓိကတရားခံမွာ ေၾကာက္ရြံ ႔ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေသဆံုးရ

ၾခင္း၏ အေၾကာင္းတရားသည္ ေၾကာက္ရြံ႐ျခင္း၊ အားနာျခင္းတို႐၏ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ပင္ျဖစ္၏။

ထိုေၾကာင့္ ထိုေရေသာက္ျမစ္၏ အရင္းခံကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုေပ၏။မိုးခါးေရကို ခါးမွန္းသိလ်က္

ႀကိတ္မွိတ္ေသာက္ေနဦးမည္ဆိုပါက ထိုခါးသက္ျခင္း အရသာသည္ပင္လွ်င္ ခ်ိဳျမိန္ေနေပလိမ့္မည္။

မိမိ၏ရန္သူက ျပတ္သားသည့္အခါတြင္ မိမိတို႔ကလည္းျပတ္သားရေပလိမ့္မည္။ ေကာင့္ပါ့မလား၊

သင့္ေတာ္ပါ့မလားဆိုသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္္ျပတ္သားရမည့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ားအား

ျဖတ္ေတာက္ပစ္တတ္၏။ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ

အေတာ္မ်ားမ်ားမွ Sanction ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ တခ်ိဳ႔က ဟိုလူကေတာ့ မပါသင့္ပါဘူး၊

ဒီလူကေတာ့ မပါသင့္ပါဘူး၊ ေကာင္ပါ့မလား၊သင့္ေတာ္္ပါ့မလား ဟူေသာ လားေပါင္းမ်ားစြာကို

ေရာယွက္လာၾက၏။

တကယ္ေတာ့ျဖစ္သင့္၏ စစ္ဘီလူးတို႔အေနျဖင့္ အျပစ္မဲ့ရဟန္းျပည္သူတို႔ကိုပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

ရာတြင္ ေကာင္းပါ့မလား၊ သင့္ပါ့မလား ဟူေသာ လားေပါင္းမ်ားစြာ မေရာယွက္ခဲ့ၾကေပ။

ထိုနည္းတူ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ဤနည္းႏွယ္ျပဳက်င့္ခဲ့ၾက၏။

ထိုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ့မလား၊ သင့္ေတာ္ပါ့မလား ဆိုသည့္ လားေပါင္းမ်ားစြာတို႐ကို

စဥ္းစားသင့္ေနရာ၌သာ စဥ္းစား၍ လုပ္သင့္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ လားေပါင္းမ်ားစြာ

ဝင္ေရာက္မေရာယွက္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္လွေပသည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်င္ပါသည္ ။

1 comment:

ေကာင္းကင္ကို said...

ႈI agreed with you Ko Saung Yune La. Here are some famous quotes.

"To make decisions, that's the most important quality in a good leader.” General George S. Patton

"The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are just paper tigers. " Amelia EArhart

“Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision” Peter F Drucker

"Nothing is more difficult, and therefore more precious, than to be able to decide." Napoleon

စစ္ပြဲတပြဲမွာ တိုက္သင့္သလား၊ဆုတ္သင့္သလား မေသခ်ာတဲ့အခါ တိုက္ဖို ့ပဲ ခ်က္ျခင္းဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေတြေဝေနရင္ေတာ့ရွံဳးမွာပဲ။ ဟိုေရးရွဳိး နယ္(လ္)ဆင္