Saturday, February 9, 2008

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ဆိတ္သုဥ္းသြားၿပီေလာ…

ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့စာေပေတြအရ က်ေနာ္ၾကားဖူးနားဝရွိသေလာက္ ေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ၿမန္မာႏူိင္ငံသူ ႏူိင္ငံသားေတြက တယ္ၿပီးယဥ္ေက်းၾကဆိုသဘဲ။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တခုဟာ
ႏွစ္ကာလအေပၚမွာစီးေၿမာရင္းနဲ႔ ခ်ိနဲ႔သြားၾကရပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ နည္းပညာတိုးတက္မႈ
သိပၸံပညာတိုးတက္မႈစတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြရဲ့ေအာက္မွာဘဲ ယဥ္ေက်းမႈဟာ က်ိဳးပဲ့တတ္ပါ
သလား။ တကယ္တမ္းေတာ့ ထိုအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိ်ဳးပဲ့ပ်က္စီးရ
ၿခင္းမၿဖစ္ႏူိင္လွေပ။ ယဥ္ေက်းမႈခ်ိဳ႕တဲ့ယို႔ယြင္းလာရၿခင္း၏ အဓိကတရားခံမွာ ယဥ္ေက်းမႈ
ကိုၿပဳလုပ္သူ လူသားတို႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားေပၚတြင္သာအေၿခခံၿပီး ႏူိင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ
အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚတြင္သာပိုၿပီးအေၿခခံသည္ဟုဆိုရေပလိမ့္မည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္းစားၾကည့္မိခဲ့ ေလ့လာၾကည့္မိခဲ့
သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တခုစာမွ်ပင္ၾကာခဲ့ေပၿပီ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္ၿမန္မာၿပည္မွ
ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏူိင္ငံတြင္ မလြတ္လပ္ေသာဘဝတခ်ိဳ႕ႏွင့္ေပါင္းဖက္ခဲ့ဖူးေလ၏။
လြတ္လပ္မႈရွိေသာႏူိင္ငံတႏူိင္ငံ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ၿပည္သူၿပည္သားမ်ားအေနၿဖင့္
လြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုသည္မွာကား ယံုမွားဖြယ္ရာမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုင္းႏူိင္ငံသားမ်ားအေနၿဖင့္ မိမိတို႔မၾကိဳက္သည့္ အစိုးရတရပ္အား မၾကိဳက္ေၾကာင္း
ေၿပာဆိုႏူိင္ခြင့္ရွိသလို တၿခားေသာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားလည္းရွိၾကေၾကာင္းကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္
မ်က္ၿမင္ကိုယ္ေတြ႔သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ
အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းကိုလည္း က်ေနာ္အေနၿဖင့္ အကဲခတ္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား လူတဦးႏွင့္တဦးေတြ႔ၾကလွ်င္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားအေနၿဖင့္မဂၤလာ
ပါဟုေၿပာေလ့ရွိၾကေၾကာင္းကို ၿမန္မာယဥ္ေက်းမႈစာေပမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိခဲ့ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ၿပင္ပေလာက၌ မဂၤလာပါဟူေသာအသံုးအႏႈံးကို လူတဦးႏွင့္တဦးေတြ႔ဆံုစဥ္ ေၿပာ
ေလ့ေၿပာထမရွိသေလာက္ပင္ရွားပါးလွပါသည္။ စာအေရးအသား၌သာ သံုးေလ့သံုးထမ်ား
သည္ဆိုေၾကာင္း လူတိုင္းလက္ခံသေဘာေပါက္မိေပလိမ့္မည္ၿဖစ္၏။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားတဦးႏွင့္
တဦးေတြ႔ဆံုပါက ဆာဝါဒီခပ္ဟူေသာႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ကေလးမွအစ သက္ၾကီးရြယ္အို
အဆံုး ေန႔စဥ္သံုးစကားအၿဖစ္တြင္တြင္သံုးေလ့ရွိၾကၿပီး လူတဦးႏွင့္တဦးေလးစားရုိေသမႈရွိၾက
ေၾကာင္းကို ထိုင္းႏူိင္ငံကိုေရာက္ဖူးသူတိုင္း ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာဖူးသူတိုင္းသိရွိ
ၾကေပလိမ့္မည္။

က်ေနာ္ထိုင္းႏူိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ၾကိမ္ေနထိုင္ဖူးခဲ့ပါတယ္။ ပထမတၾကိမ္က တႏွစ္
ေလာက္ၾကာၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္ကေတာ့ ထိုင္းနဲ႔အဂၤလန္ႏူိင္ငံပူးတြဲဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ေကာလိပ္
တခုမွာ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာတက္ၿပီး အေမရိကန္ႏူိင္ငံကိုမထြက္ခင္အထိဆိုရင္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္နီးပါးေန
ထိုင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပထမတၾကိမ္တႏွစ္ေလာက္ေနတုန္းကေတာ့ က်ေနာ့္မွာတရားဝင္ေနထိုင္
ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ေနထိုင္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းရဲေတြနဲ႔
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးေတြကလြဲၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုမွ်မေၾကာက္ခဲ့ရပါဘူး။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားဘယ္
ေလာက္ယဥ္ေက်းၾကသလဲဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔လို တရားမဝင္ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ဗမာလူမ်ိဳးေတြ
သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရပ္ကြက္မွာေနထိုင္ေနလို႔လည္း ရန္လုပ္တယ္ဘာရယ္လို႔မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။
ၿခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ရုိင္းပ်ေစာ္ကားတတ္ၾကတဲ့သူအနည္းငယ္ေတာ့ရွိၾကတာေပ့ါ။ ဒါကေတာ့
ဘယ္ႏူိင္ငံဘယ္လူမ်ိဳးမွာမဆို ၿခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ရွိတတ္ၾကတာမို႔ခြင့္လႊတ္ႏူိင္စရာပါ။ အဲဒီ
ကာလမ်ားမွာ က်ေနာ္နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားမိခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ”တကယ္လို႔သာ
ငါတို႔ၿမန္မာႏူိင္ငံမွာ ထိုင္းလူမိ်ဳးေတြက ငါတို႔သူတို႔ႏူိင္ငံမွာေနသလို တရားမဝင္လာၿပီးေနၾက
ထိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ငါတို႔လူမ်ိဳးေတြက သူတို႔လိုမ်ိဳးသည္းညဥ္းခံႏူိင္ၾကပါ့မလား”
ဆိုတာပါဘဲ။
အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔အတူ တဆက္တည္းေတြးမိတာက ၿမန္မာၿပည္မွာ လူငယ္ဘဝတုန္းက
ရပ္ကြက္ထဲေတြမွာေန႔စဥ္ေတြ႔ၿမင္ေနၾကၿဖစ္တဲ့လူငယ္ေတြရဲ့အေၾကာင္းေတြ တရပ္ကြက္နဲ႔
တရပ္ကြက္က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ရည္းစားေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေၾကာင့္ ရန္ၿဖစ္
တတ္ၾကတာေတြ အစရွိတာေတြပါဘဲ။ ဒီလိုစဥ္းစားၿပီးေတြးမိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔
ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ယဥ္ေက်းမႈကိုၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ယွဥ္ထိုးၿပီးၾကည့္လာတတ္မိ
ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြကဘဲ ယဥ္ေက်းမႈေတြေခါင္းပါးလာတာလား ဒါမွမဟုတ္
ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြကဘဲ အရမ္းယဥ္ေက်းလာၾကလို႔လား စတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြက က်ေနာ့္ေခါင္း
ထဲမွာစဥ္းစားစရာအၿဖစ္ အစီအရီေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏူိင္ငံမွာေနထိုင္ခဲ့စဥ္ကာလနဲ႔ ေတာထဲမွာေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တပ္ရင္းတခုရဲ့ ေဆးမႈး
ဘဝနဲ႔ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္ေတြအတြင္းမွာ က်ေနာ္ဟာ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ေဝးကြာရင္း မိခင္ ဖခင္တို႔ရဲ့အုပ္ထိမ္းမႈေအာက္က ေဝးကြာခဲ့ရတဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ရဲ့အေၿပာအဆိုေတြ ရုိင္းစိုင္း
ခဲ့ေလၿပီလားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမၾကာခဏဆန္းစစ္ေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေတာထဲမွာေနခဲ့စဥ္ကာလ
ေတြကဆိုရင္ အားလံုးကလည္းရြယ္တူတန္းတူေတြမ်ားေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဟာတဦးနဲ႔တဦး
ေၿပာမနာဆိုမနာၾကဘဲဲလူငယ္တို႔သဘာဝအတိုင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနာက္ေၿပာင္္ဆဲဆိုၾကရင္း
ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာကိုၿဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ ေရွ႕တန္းေဒသေတြမွာခရီးထြက္ရင္း ေက်းရြာ
ၿပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ဆက္ဆံခဲ့ရတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြကိုသံုးသပ္ၾကည့္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို
မရုိင္းပ်ေသးေၾကာင္းသံုးသပ္မိခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္ေဆြးေႏြးလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာၿဖစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အဓိက
ေဆြးေႏြးလိုတဲ့အခ်က္က အေၿပာအဆိုအသံုးအႏႈံးေတြနဲ႔ လူေတြရဲ့အက်င့္စရုိက္ေတြသာပါဝင္
ၿပီး ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေတြတၿခားက်ယ္ၿပန္႔တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေဝါဟာရေတြ ပါဝင္ပတ္
သက္ၿခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီေလာက္က်ယ္ၿပန္႔တဲ့ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုရင္လည္း က်ေနာ့္
အေနနဲ႔ေလ့လာအားထုတ္မႈေတြ အမ်ားၾကီးလိုေနပါလိမ့္ဦးမယ္။

ယေန႔ က်ေနာ္အေမရိကန္ႏူိင္ငံကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ခုႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကာလထဲမွာ
အေမရိကန္ႏူိင္ငံသားေတြရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုလည္းတေစ့တေစာင္းေလ့လာႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။
သူတို႔ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီပို႔စ္ထဲမွာေတာ့ မေဆြးေႏြးေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းၾကံဳၾကိဳက္တဲ့အခါမွသာ အၿခားပို႔စ္တခုအေနနဲ႔ေဆြးေႏြးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္
အေမရိကန္ႏူိင္ငံမွာေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္း ၿမန္မာၿပည္အလြမ္းေၿပ ရုပ္ရွင္ေတြ ဗြီဒီယိုဇာတ္
ကားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကည့္ၿဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရသတိထားမိတာက ဗြီဒီယိုဇာတ္
ကားေတြ ၿပဇာတ္ေတြထဲမွာ ရုပ္ရွင္မင္းသားမင္းသမီးေတြေၿပာတဲ့စကားေတြဟာ က်ေနာ့္တဦး
တည္းပုဂၢလိကခံစားမႈအေနနဲ႔ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုရင္ နားမခံသာေအာင္ရုိင္းပ်လာတယ္လို႔ထင္မိ
ပါတယ္။ ဒါေတြဟာဘာေၾကာင့္ၿဖစ္ရတာလဲ ဒီလိုဘာအႏွစ္သာရမွမရွိဘဲ ေမာင္နဲ႔ႏွမ မၾကားဝံ့
မနာသာစကားေတြကို ၿပဇာတ္ေတြထဲမွာေၿပာၾကတာလဲ ေအာက္ကၾကည့္တဲ့ပရိသတ္ကေရာ
ဘာေၾကာင့္ တဝါးဝါးတဟားဟားနဲ႔ရယ္ေမာအားေပးၾကတာလဲဆိုတဲ့ အေတြးေပါင္းမ်ားစြာက
ဒီဘက္ရက္စြဲေတြမွာ က်ေနာ့္ကိုေတာ္ေတာ္ေလးႏွိပ္စက္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။
ဥပမာတခုေၿပာရရင္ ၿပဇာတ္တခုထဲမွာ ရဲေလးတို႔ ထြန္းထြန္းတို႔ေၿပာၾက ဟာသလုပ္ၾကတဲ့စကားေတြဟာ
ေမာင္နဲ႔ႏွမအတူတူထိုင္ၿပီး အဲဒီၿပဇာတ္ကိုမၾကည့္ရဲေလာက္ေအာင္ကို ရုိင္းရိုင္းပ်ပ်ၿဖစ္ေန
ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အလားတူၿပဇာတ္မ်ိဳးေတြ ရုပ္ရွင္ဗြီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ိဳးေတြ ၿမန္မာၿပည္
မွာဘယ္ေလာက္ေတာင္ထြက္ၿပီးၿပသၿပီးၿပီလဲဆိုတာေတာ့က်ေနာ္လည္းအေသအခ်ာမသိႏူိင္ပါဘူး။ က်ေနာ္အခိုင္အမာေၿပာဆိုႏူိင္တာကေတာ့ ဒါဟာနအဖစစ္အုပ္စုရဲ့တဖက္လွည့္မႈိင္းတိုက္
တံခါးဖြင့္မႈတခုသက္သက္သာၿဖစ္တယ္ဆိုတာပါဘဲ။
ဒီလိုၿပဇာတ္မ်ိဳးေတြမွာ ေၿပာတဲ့စကားေတြဟာ ေၿပာသူေတြအေနနဲ႔ကေရာ ဒီလိုအေၿပာအဆိို
ေတြေၾကာင့္သူတို႔ရဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဘယ္ေလာက္အထိက်ႏူိင္တယ္ဆိုတာကိုမစဥ္းစားမိ
ေတာ့ဘူးလား။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔အႏူပညာသမားေတြလို႔ခံယူထားၿပီး သူတို႔ကၿပည္သူ
ကိုတင္ၿပေဖ်ာ္ေၿဖေနတာေတြဟာ အႏူပညာမဟုတ္ဘဲ အဆိပ္အေတာက္ေတြၿဖစ္တယ္ဆိုတာ
မေတြးမိၾကဘူးလား။ သူတို႔ေပးတဲ့အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတြက
အဆိပ္အေတာက္မွန္းမသိဘဲ ခ်ိဳၿမိန္စြာစားေသာက္ရင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြ လူမႈစရုိက္ေတြပ်က္
စီးသြားႏူိင္တယ္ဆိုတာေတြကိုေရာ မစဥ္းစားမိၾကေတာ့ဘူးလား။
ဒီလိုအေၾကာင္းတရားေတြ
ရဲ့အဓိကေရေသာက္ၿမစ္က ဘယ္မွာအေၿခခံပါသလဲ။

က်ေနာ္လက္လွမ္းမီသေလာက္ေတြးၾကည့္မိရရင္ ဒီလိုၿဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြက လြတ္
လပ္စြာေၿပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိတဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ့ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ လူေတြဟာထြက္ေပါက္ရွာမရ
ၿဖစ္ရင္း ေတြ႔ရာအေပါက္ကေနလြတ္လပ္ရာေလးရလိုရၿငားေၿပးထြက္မိၾကတာၿဖစ္ႏူိင္သလို နအဖစစ္အုပ္စုက သူတို႔ဘက္ကိုလူေတြရဲ့ၿမားဦးပစ္ခ်က္ေတြလွည့္မလာႏူိင္ေအာင္ လမ္းလႊဲ
ေပးထားတာေတြလည္းၿဖစ္ႏူိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုေၾကာင့္ဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ လူေတြယဥ္ေက်းမႈေခါင္း
ပါးလာၾကတာကေတာ့ေသခ်ာပါတယ္လို႔ အခိုင္အမာဆိုႏူိင္ပါတယ္။ ဒီလိုယဥ္ေက်းမႈေတြ
ေခါင္းပါးလာတာနဲ႔အမွ် လူငယ္ေတြရဲ့အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေတြဟာလည္း တေၿဖးေၿဖးနဲ႔ ဟိုးေအာက္ဆံုးအလႊာေၿမၾကီးထဲထိေရာက္ရွိသြားႏူိင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ့
အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ေရးတို႔ ဇာတိမာန္တက္ၾကြေရးတို႔ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ေတြဟာဆိုရင္ ဝါဒၿဖန္႔ခ်ီေရးတိုင္းမ္ဗံုးတစ္လံုးကို စနက္တံတပ္ေပးထားၿခင္းမွ်သာၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီပံုစံအတိုင္းသာဆက္ၿပီးစခန္းသြားၾကမယ္ဆိုရင္ ႏူိင္ငံသားအားလံုးက ကိုယ့္ႏူိင္ငံရဲ့
အေရးကို တာဝန္သိသိနဲ႔မထမ္းရြက္ၾကဘဲ ဘာသိဘာသာေနသြားၾကမယ္ဆိုရင္ တခ်ိန္က
ရာဇဝင္ေတြထဲမွာ အင္မတန္မွယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားပါတယ္ဆိုတဲ့ ၿမန္မာႏူိင္ငံဟာ မၾကာခင္
မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတခါကေၿပာခဲ့ဖူးတဲ့ႏူိင္ငံတႏူိင္ငံဘဝကိုေရာက္ရွိသြားဖြယ္ရာသာ
ရွိပါေတာ့တယ္။


2 comments:

ေမပ်ိဳ said...

ဟုတ္ပါတယ္အကိုေရ။ ဒီေခတ္ထဲမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈေတြက တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးလာသလိုပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြကလည္း အေျပာအဆို ၾကမ္းလာၾကသလို ေယာက်္ားေလးေတြကလည္း ႏွမသားခ်င္းမစာနာ ေနာက္ေျပာင္မႈေတြလည္း ရွိလာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သၾကၤန္လို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာေပါ့။ ဒီလို ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးနီး ျဖစ္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို ဘယ္လိုမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမွန္းကို မသိေတာ့ပါဘူး ကိုေဆာင္းရယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေမပ်ိဳ

ရန္ကင္း said...

ဒီပို ့စ္ေလးကတကယ္ကိုထိမိပါတယ္အကိုေဆာင္းယြန္းခင္ဗ်ာ...